Żywienie człowieka

Nauka o żywieniu człowieka

Żywienie człowieka jest dziedziną wiedzy, która w  ostatnim czasie dynamicznie się rozwija. Głownie zajmuje się współzależnością między pożywieniem a organizmem człowieka na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym, całego organizmu oraz populacji. Celem nauki o żywieniu człowieka jest upowszechnianie wiedzy o racjonalnym odżywianiu się oraz uczestniczenie w rozwoju gospodarki żywnościowej, dążąc do zaspokojenia ilościowych i jakościowych potrzeb pokarmowych ludności. Ponadto, opracowywanie oraz okresowa weryfikacja celów i wskazań żywieniowych opartych na aktualnym stanie wiedzy oraz zalecanych norm zapotrzebowania różnych grup ludności na energię i niezbędne składniki odżywcze.

Na czym polega racjonalne żywienie?

Racjonalne żywienie polega na systematycznym dostarczaniu w pokarmach i posiłkach optymalnych ilości energii i wszystkich niezbędnych składników odżywczych, w odpowiednich proporcjach, odpowiadających potrzebom organizmu i zapewniających normalne funkcjonowanie oraz utrzymane należnej masy ciała.

Aby racjonalnie się żywić, należy poznać:

  • główny asortyment produktów żywnościowych, ich znaczenie w żywieniu i jakie zawierają określone składniki odżywcze (właściwie dobierać produkty, m.in. unikać spożywania w nadmiarze kwasów nasyconych czy cukrów prostych a wybierać produkty bogate w niezbędne nienasycone kasy tłuszczowe czy antyoksydanty ),
  • zalecenia co do sposobu przechowywania i przygotowania posiłków w codziennym menu, z zachowaniem jakości i walorów odżywczych,
  • równoważenie bilansu energetycznego (czyli co zapobiega nadwadze i otyłości lub niedowadze).

Rozwój rynku żywnościowego

Do zaspokojenia potrzeb pokarmowych człowiek od początku swego istnienia korzystał z różnych produktów roślinnych i zwierzęcych. Stały postęp w rolnictwie i przetwórstwie żywności zapewnił szeroki asortyment produktów spożywczych, dostosowanych dla określonych grup konsumentów.

Konkurencja na rynku żywnościowym sprawia, że firmy ciągle się prześcigają w tworzeniu nowych produktów, nadawaniu im odpowiednich kształtów, cech sensorycznych i użytkowych. Tak duża różnorodność produktów spożywczych, może powodować zagubienie i trudność w odpowiednim zakupie. Dlatego ważne jest, aby zapoznać się ze składem kupowanego produktu spożywczego (i nie tylko). Najczęściej produkt, w „kolorowym” opakowaniu, nie ma zadowalające składu, jest bogaty w cukier, sól, konserwanty, barwniki i inne dodatki, które są niepotrzebne.

 

W czym mogę pomóc:

  • Ocenie stanu odżywienia,
  • Ocenie wpływu konkretnych produktów spożywczych na organizm, w zależności od wieku, trybu życia i stanu zdrowia,
  • Ocenie produktów żywnościowych pod względem jakości, wartości zdrowotnej i odżywczej (w tym prawidłowe czytanie etykiet spożywczych),
  • Wyborze odpowiedniej techniki kulinarnej podczas przyrządzania potraw, z uwzględnieniem zalet i wad wybranej obróbki (szczególnie pod kątem utraty cennych wartości odżywczych w trakcie przetwarzania),
  • Doborze odpowiednich składników w określonych dietach,
  • Edukacji w zakresie zasad prawidłowego żywienia,
  • Zdobywaniu podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żywności, przechowywania, utrwalania, a także najczęstszych zagrożeń mikrobiologicznych i toksykologicznych w żywności.

Dietetyk kliniczny Julita Nowak

...indywidualne podejście, profesjonalna dietoprofilaktyka i dietoterapia

Dietetyka kliniczna

Profesjonalna dietoprofilaktyka i dietoterapia w różnych jednostkach chorobowych prowadzona w oparciu o kompleksową i aktualną wiedzę

Dietetyka pediatryczna

Racjonalna dieta dla dzieci to podstawa programowania zdrowia w przyszłości

Pierwsza wizyta

Jak będzie wyglądało spotkanie z dietetykiem?

Na pierwszym spotkaniu zostanie omówiony szczegółowo Twój dotychczasowy sposób żywienia, styl życia, stan zdrowia, przebyte choroby. Uzyskasz, także wszelkie niezbędne informacje dotyczące swojej masy i budowy ciała. Omówiony zostanie plan dietetyczny, zalecenia, oczekiwania i Twoje cele, którym się będziemy przyglądać w trakcie całego procesu dietoterapii. A wszystko po to, by móc osiągnąć jak najlepsze wyniki i cieszyć się zdrowiem.