Wpływ żywienia na odporność

Układ odpornościowy człowieka kształtowany jest już na poziomie życia płodowego i rozwija się do zakończenia okresu dojrzewania. W jego skład wchodzi grasica, szpik kostny, śledziona i węzły chłonne oraz liczne tkanki limfatyczne.